Mistrives dit barn?

- Så lad mig hjælpe jer!


Klinikken har aktuelt lukket for tilgang.


Klinikken ligger naturskønt lige ved Rebild Bakker og Rold Skov.


Ønsker du at få dit barn udredt, og/eller har I brug for hjælp i form af behandling og vejledning til at håndtere hverdagen, fordi jeres barn eller teenager mistrives?

Det kan fx være, I oplever et eller flere af disse symptomer:

 • Tristhed
 • Angst/bekymringstendens
 • Søvnproblemer
 • Påvirkning af spisning
 • Koncentrationsbesvær
 • Tvangstanker og -handlinger
 • Relationsproblemer
 • Adfærdsmæssige problemer
 • Følelsesmæssige problemer, fx aggressiv eller opfarende adfærd
 • Lavt selvværd og selvtillid

 

Hvis symptomerne påvirker jeres hverdag i væsentlig grad, står jeg klar med hjælp og støtte, både til barnet/den unge selv og til jer som pårørende.

Jeg er privatpraktiserende børne- og ungdomspsykiater

– I behøver således ikke en henvisning for at få hjælp hos mig.


Klinikken holder lukket i uge 8

og i uge 13


Takstændringer pr. 1. marts 2024. Se venligst under betaling

Jeg er privatpraktiserende børne- og ungdomspsykiater

– I behøver således ikke en henvisning for at få hjælp hos mig.

Med skift af sygesikringsgruppe for barnet kan egenbetaling for et forløb hos mig være helt ned til 400 kr. pr. gang.

Med skift af sygesikringsgruppe for barnet kan egenbetaling for et forløb hos mig være helt ned til 300 kr. pr. gang.

Jeg har tidligere været overlæge i børne- og ungdomspsykiatrien på Aalborg Universitetshospital og er specialist i psykoterapi.


Jeg åbnede min private klinik i foråret 2022 for at kunne hjælpe udfordrede børn og unge og deres familier.

Hvis I ønsker forløb bedes I kontakte mig pr. mail:

ln@linenordahl.dk

Skriv eller ring til mig i dag, hvis du har brug for hjælp til dit barn:

ln@linenordahl.dk

Sådan kan jeg hjælpe jer

Udredning


Få hjælp til udredning af:


 • Angst
 • OCD
 • Depression
 • Spiseforstyrrelse
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD/ADD
 • Autisme
 • Funktionel tilstand – hvor der foreligger grundig somatisk/fysisk udredning foretaget hos børnelæge eller på børneafdeling, som afkræfter anden årsag

Behandling


Få hjælp til behandling af de nævnte diagnoser og symptomer, som påvirker barnets/den unges hverdag.


Behandlingen kan være af kortere eller længere varighed og kan bestå af:

 • psykoterapeutisk forløb for barnet/den unge
 • familieterapeutisk forløb
 • psykoedukation, hvor I får dybere viden om diagnosen og håndteringen af den
 • vejledning til jer som familie med fokus på de potentialer og styrker, I har, og hvordan I bringer dem i spil i hverdagen i jeres nuværende situation
 • vejledning om fremadrettede støttetiltag og strategier
 • medicinsk behandling (kun når ikke-medicinsk behandling er forsøgt, og kun i samspil med terapi, vejledning, støttetiltag i skolen mv.)


Jeg deltager desuden gerne i samarbejder med fx skole og socialrådgiver for at give barnet/den unge og jer som familie den bedste støtte gennem forløbet.

 

Børne- og ungdomspsykiater

Line Nordahl

Kontakt


Ønsker du at kontakte mig udenfor normal åbningstid, er du velkommen til at sende en mail her: