Få hjælp til

børn og unge

med depression

Har du mistanke om, at dit barn/teenager kan have en depression?

Måske har I gennem en længere periode oplevet, at jeres barn:


 • har mistet lysten til at gå i skole/på uddannelse

 • trækker sig fra sociale sammenhænge som fritidsinteresser og venner

  isolerer sig

 • virker energiforladt

 • har problemer med at falde i søvn om aftenen

 • har problemer med appetitten

 • skader sig selv

 • har selvmordstanker

 • er blevet irritabel, vred og/eller aggressiv

Det kan også være, at skolen har gjort opmærksom på ændringer i jeres barns adfærd og engagement, og måske har I allerede forsøgt forskellige tiltag, som ikke har fået jeres barn til at trives igen.

 

I denne svære situation kan jeg hjælpe jer gennem hele processen med udredning, behandling og vejledning/psykoedukation.

 

Forløbet tager altid udgangspunkt i jeres og jeres barns/den unges behov, så I får skræddersyet hjælp, der hurtigst muligt kan få jeres barn til at trives igen.

Skriv eller ring til mig i dag, hvis du har brug for hjælp til dit barn:

ln@linenordahl.dk

Skriv eller ring til mig i dag, hvis du har brug for hjælp til dit barn:

ln@linenordahl.dk

Sådan kan jeg hjælpe jeres barn/unge med depression

Når I kommer til mig for at få hjælp til jeres barn/unge med mistanke om en depression, er det vigtigt, at både jeres barn og I som familie får hurtig hjælp til at få en bedre hverdag. Derfor starter vi med en kombination af udredning og vejledning, der typisk består af:

 

 • Lægeundersøgelse og blodprøver, hvor evt. fysiske problemer, der kan være årsag til symptomerne, kan afklares
 • Psykiatrisk udredning via samtale (og evt. spørgeskemaer) med barnet/den unge, jer som forældre, skolen mv.
 • Indledende psykoedukation, hvor både barnet/den unge og I som familie får viden om, hvad det vil sige at have en depression, og hvordan den kan komme til udtryk i hverdagen.
 • I tilfælde, hvor et barn/en ung har en voldsom depression, kan det være nødvendigt med tidlig medicinsk behandling, før barnet/den unge er i stand til at deltage i udredning og efterfølgende psykoterapeutisk behandling.


Hurtig hjælp til en bedre hverdag


En hverdag med en depression ofte er en stor belastning både for barnet/den unge og for familien. Der har måske været konflikter, hvor I som forældre har følt frustrationer eller skyld over at tænke, at barnet var dovent eller ”teenage-agtigt”, og omvendt føler barnet måske skyld over, at det ikke magter at ”tage sig sammen”, eller at man påvirker familiens hverdag på forskellige måder.

 

Det er derfor afgørende, at både barnet/den unge selv og netværket omkring forstår den situation, barnet/den unge er i, så disse følelser og reaktioner kan mindskes. Ofte oplever barnet/den unge dette som et pres, der lettes fra deres skuldre og dermed et første skridt til forbedring af deres tilstand

 

Derfor igangsætter jeg altid vejledning/psykoedukation meget tidligt i forløbet for hurtigt at give jer viden, der med det samme kan hjælpe i hverdagen i familien.

Hvis jeg i løbet af denne udredning kan se, at der kan være bagvedliggende diagnostiske årsager, så som opmærksomhedsforstyrrelse, autisme eller andet, igangsætter jeg en yderligere udredning i forhold til dette, da korrekt behandling af fx ADD kan være nok til, at angsten forsvinder. Ved OCD kan det også være vigtigt at afklare, om symptomerne er opstået efter fysisk sygdom, samt om OCD-symptomerne har mere karakter af ritualiserede handlinger, som også kan ses hos børn/unge, der har en autismetilstand.

Hvis udredningsforløbet resulterer i en depressionsdiagnose, aftaler vi efterfølgende et psykoterapeutisk behandlingsforløb med udgangspunkt i jeres barn/unge og jer som familie

Dette forløb kan bestå af:

Indledende behandling/støtte med fokus på at hjælpe barnet/den unge i gang med nogle af de ting, der er svære i hverdagen – fx at spise, drikke og sove eller lave nogle få lystbetonede ting om dagen.

Psykoterapeutisk behandling med fokus på, hvad det vil sige at have en depression, og hvordan barnet/den unge kan håndtere det i hverdagen.

Yderligere vejledning/psykoedukation, hvor både barnet/den unge og I som familie får yderligere viden om det at have en depression.

Psykoterapeutisk behandling, hvor vi arbejder med at identificere og forstå eventuelle årsager til, at depressionen er kommet på netop dette tidspunkt (har barnet/den unge fx været udsat for et særligt pres, eller har der været traumatiske oplevelser, der kan have udløst depressionen).

Evt. medicinsk behandling, men i så fald kun i kombination med psykoterapeutisk behandling og omfattende vejledning af familien og barnet/den unges øvrige netværk.

Evt. yderligere udredning, hvis jeg ser tegn på, at der kan være en underliggende diagnose som fx ADHD eller autisme, der kan være årsag til depressionen.

Uanset hvad jeres barns situation er, er mit mål at hjælpe barnet/den unge så hurtigt som muligt til en bedre trivsel, hvor der er blevet løsnet op for de depressive tanker og adfærd, så de ikke længere påvirker barnets og jeres families hverdag.

Skriv eller ring til mig i dag, hvis du har brug for hjælp til dit barn:

ln@linenordahl.dk

Skriv eller ring til mig i dag, hvis du har brug for hjælp til dit barn:

ln@linenordahl.dk

Hvorfor skal jeg vælge en psykiater til at hjælpe mit barn/unge med depression?

Min mangeårige erfaring som børne- og ungdomspsykiater, koblet med min uddannelse som psykoterapeut, betyder, at jeg kan følge jer gennem hele forløbet, da jeg både er uddannet og trænet i at udrede og diagnosticere – også hvis det viser sig, at der ligger bagvedliggende diagnoser som fx ADD, ADHD eller autisme – og til at varetage den efterfølgende behandling og vejledning til jer som familie.

 

I behøver således ikke skifte behandler undervejs i forløbet, når I har fået en diagnose. I kan blive i et forløb hos mig, hvor vi kan opbygge et gensidigt tillidsforhold, og jeg har indsigt i både barnet/den unges situation og jeres familiesituation samt, ikke mindst, i de styrker og potentialer, I kan sætte i spil for at hjælpe jeres barn.

 

Dermed kan I være sikre på, at I får et flydende og sammenhængende forløb med én fast kontaktperson, hvor al behandling og vejledning skræddersys til jeres behov.

 

Hvis det undervejs i forløbet viser sig, at der er behov for yderligere udredning, kan jeg også hjælpe jer gennem den proces, evt. i samarbejde med psykologer, sideløbende med at vi fortsætter jeres igangværende behandlings- og vejledningsforløb hos mig.  

Hvis det undervejs i forløbet viser sig, at der er behov for yderligere udredning, kan jeg også hjælpe jer gennem den proces, evt. i samarbejde med psykologer, sideløbende med at vi fortsætter jeres igangværende behandlings- og vejledningsforløb hos mig.  

Om privatpraktiserende børne- og ungdomspsykiater Line Nordahl

Jeg har tidligere været overlæge i børne- og ungdomspsykiatrien på Aalborg Universitetshospital og er lige nu ved at færdiggøre min uddannelse som specialist i psykoterapi ved siden af mit arbejde som børne- og ungdomspsykiater.

 

Jeg åbnede min private klinik i Støvring i foråret 2022 for at kunne hjælpe endnu flere udfordrede børn og unge og deres familier.