Få hjælp til

børn og unge

med angst

Har du mistanke om, at din barn/teenager kan lide af alvorlig angst eller OCD?

Måske har oplever I, at barnet/den unge:


  • har mistet lysten til at gå i skole/på uddannelse
  • trækker sig fra sociale sammenhænge som venner og fritidsaktiviteter
  • isolerer sig
  • har svært ved at falde i søvn om aftenen
  • har svært ved at spise og drikke
  • har mange bekymringstanker
  • udviser OCD-symptomer som fx overdreven håndvask, gentagne ubehagelige tanker, gentagende tjek af ting eller gentagende ens spørgsmål
  • har svært ved at være alene hjemme
  • er generelt utryg.

Nogle børn er mere bekymret eller småængsteligt anlagt fra naturens side, men hvis I oplever, at de angstrelaterede symptomer tager til i en grad, så de hæmmer barnet/den unge i hverdagen, bør I søge hjælp. Måske har I allerede forsøgt forskellige tiltag, enten selv eller via skole og PPR, men uden at det har løst problemerne for jeres barn/unge.

 

I denne svære situation kan jeg hjælpe jer gennem hele processen med udredning, behandling og vejledning/psykoedukation.

 

Forløbet tager altid udgangspunkt i jeres og jeres barns/den unges behov, så I får skræddersyet hjælp, der hurtigst muligt kan få jeres barn til at trives igen.

Skriv eller ring til mig i dag, hvis du har brug for hjælp til dit barn:

ln@linenordahl.dk

Skriv eller ring til mig i dag, hvis du har brug for hjælp til dit barn:

ln@linenordahl.dk

Sådan kan jeg hjælpe jeres barn/unge med angst og/eller OCD

Når I kommer til mig for at få hjælp til jeres barn/unge med angst og/eller OCD, starter vi med et udredningsforløb, der består af samtaler med barnet/den unge, lægeundersøgelse, samtale med jer som forældre og evt. materiale fra skolen, evt. psykologer og andet relevant materiale.


Når udredningen er afsluttet, tilrettelægger jeg sammen med jer et skræddersyet behandlings- og vejledningsforløb med fokus på, hvordan jeres barn/unge oplever sin angst eller OCD, og hvordan det påvirker jeres hverdag.

 

Hvis jeg i løbet af denne udredning kan se, at der kan være bagvedliggende diagnostiske årsager, så som opmærksomhedsforstyrrelse, autisme eller andet, igangsætter jeg en yderligere udredning i forhold til dette, da korrekt behandling af fx ADD kan være nok til, at angsten forsvinder. Ved OCD kan det også være vigtigt at afklare, om symptomerne er opstået efter fysisk sygdom, samt om OCD-symptomerne har mere karakter af ritualiserede handlinger, som også kan ses hos børn/unge, der har en autismetilstand.

Hvis jeg i løbet af denne udredning kan se, at der kan være bagvedliggende diagnostiske årsager, så som opmærksomhedsforstyrrelse, autisme eller andet, igangsætter jeg en yderligere udredning i forhold til dette, da korrekt behandling af fx ADD kan være nok til, at angsten forsvinder. Ved OCD kan det også være vigtigt at afklare, om symptomerne er opstået efter fysisk sygdom, samt om OCD-symptomerne har mere karakter af ritualiserede handlinger, som også kan ses hos børn/unge, der har en autismetilstand.

Dette forløb kan bestå af:

Psykoterapeutisk behandling med fokus på, hvad det vil sige at have angst og/eller OCD, og hvordan barnet/den unge kan håndtere det i hverdagen.

Psykoterapeutisk behandling, hvor vi arbejder med at identificere og forstå eventuelle årsager til, at angsten/OCD’en har udviklet sig så markant, at den hæmmer barnet/den unge i hverdagen (har barnet/den unge traumer fra oplevelser tidligere i livet, har der været belastende hændelser, kan der være konflikter i hjemmet, der belaster barnet i hverdagen o.lign.)

Evt. medicinsk behandling, hvis angsten er så kraftig, at behandling er nødvendig, før vi kan igangsætte udredning og terapeutisk behandling. Medicinsk behandling igangsættes kun efter grundig vejledning af familien.

Psykoedukation og vejledning, hvor barnet/den unge og I som familie får viden om, hvad det vil sige at have angst, og hvordan I kan støtte barnet/den unge i hverdagen og gennem behandlingsforløbet.

Et af de typiske spørgsmål, jeg får fra forældre til et barn eller en ung, der oplever angst og/eller OCD, er, ”Går det over?” – og det kan det være svært at give et helt endegyldigt svar på. Nogle børn har, medført eller på grund af oplevelser, et ’højere beredskab’ og derfor en lettere tendens til angst, men mit mål er at hjælpe jeres barn/unge til en væsentlig symptomlindring, så barnet/den unge ikke hæmmes af angsten i hverdagen.

 

Det er desuden mit mål at give såvel barnet/den unge som familie, skole og det øvrige netværk viden og forståelse for, hvordan angsten/OCD’en udmønter sig i lige netop jeres barn, så I kan give den bedste støtte og rammer for en god og velfungerende hverdag.

Skriv eller ring til mig i dag, hvis du har brug for hjælp til dit barn:

ln@linenordahl.dk

Skriv eller ring til mig i dag, hvis du har brug for hjælp til dit barn:

ln@linenordahl.dk

Hvorfor skal jeg vælge en psykiater til at hjælpe mit barn/unge med angstog/eller OCD?

Min mangeårige erfaring som børne- og ungdomspsykiater, koblet med min uddannelse som psykoterapeut, betyder, at jeg kan følge jer gennem hele forløbet, da jeg både er uddannet og trænet i at udrede og diagnosticere angst og OCD – også hvis det viser sig, at der ligger bagvedliggende diagnoser som fx ADD, ADHD eller autisme – og til at varetage den efterfølgende behandling og vejledning til jer som familie.

 

I behøver således ikke skifte behandler undervejs i forløbet, når I har fået en diagnose. I kan blive i et forløb hos mig, hvor vi opbygger et gensidigt tillidsforhold, og jeg har indsigt i både barnet/den unges situation og jeres familiesituation samt, ikke mindst, i de styrker og potentialer, I kan sætte i spil for at hjælpe jeres barn til en bedre hverdag.

 

Dermed kan I være sikre på, at I får et flydende og sammenhængende forløb med én fast kontaktperson, hvor al behandling og vejledning skræddersys til jeres behov.

Hvis det undervejs i forløbet viser sig, at der er behov for yderligere udredning af bagvedliggende diagnoser, kan jeg også hjælpe jer gennem den proces, evt. i samarbejde med psykologer, sideløbende med at vi fortsætter jeres igangværende behandlings- og vejledningsforløb hos mig. 

Hvis det undervejs i forløbet viser sig, at der er behov for yderligere udredning af bagvedliggende diagnoser, kan jeg også hjælpe jer gennem den proces, evt. i samarbejde med psykologer, sideløbende med at vi fortsætter jeres igangværende behandlings- og vejledningsforløb hos mig. 

Om privatpraktiserende børne- og ungdomspsykiater Line Nordahl

Jeg har tidligere været overlæge i børne- og ungdomspsykiatrien på Aalborg Universitetshospital og er lige nu ved at færdiggøre min uddannelse som specialist i psykoterapi ved siden af mit arbejde som børne- og ungdomspsykiater.

 

Jeg åbnede min private klinik i Støvring i foråret 2022 for at kunne hjælpe endnu flere udfordrede børn og unge og deres familier.