Betaling

- Læs om de forskellige muligheder

Klinikken er en privatklinik. Det betyder, at jeg ikke har overenskomst med den offentlige sygesikring, og at I derfor som udgangspunkt selv skal betale for forløbet.


Mine priser defineres af den offentlige overenskomst for børne- og ungdomspsykiatri, hvortil der lægges en egenbetaling på 300 kr. pr. konsultation.
Se oversigt over taksterne her.

 

I har dog forskellige muligheder for at få udgifterne dækket helt eller delvist:

1.


Barnet/den unge skifter fra sygesikringsgruppe 1 til 2 i den offentlige sygesikring.


Dette betyder, at man får de fleste af udgifterne dækket. Læs mere om dette længere nede på siden.


2.


Familien betaler selv hele forløbet (evt. med tilskud fra Sygeforsikringen Danmark).


Det offentlige takstkort benyttes, og der tillægges en egenbetaling på 300 kr. pr. konsultation. Sygeforsikringen Danmark yder tilskud ved denne ordning, hvis I er medlem der.

3.


Familien har en sundhedsforsikring.


Hvis I har en sundhedsforsikring, kan I tage kontakt til jeres forsikringsselskab for at høre om jeres muligheder for evt. betaling eller tilskud.

4.


Kommunen betaler i enkelte tilfælde.


Kontakt jeres sagsbehandler hos kommunen for at høre om jeres muligheder.

Betalingsbetingelser

Der betales efter hver samtale. Klinikken har MobilePay, og der kan også betales ved bankoverførsel.

 

OBS: Ved afbud under 24 timer før aftalte tid eller ved udeblivelse betales et gebyr på 450 kr. Dette beløb er ikke refusionsberettiget.

OBS: Ved afbud under 24 timer før aftalte tid eller ved udeblivelse betales et gebyr på 450 kr.

Dette beløb er ikke refusionsberettiget.

OBS: Ved afbud under 24 timer før aftalte tid eller ved udeblivelse betales et gebyr på 450 kr.

Dette beløb er ikke refusionsberettiget.

Særlige betingelser

Speciallægeerklæringer takseres efter gældende takster fra Lægeforeningen og er ikke refusionsberettiget.

 

Psykologisk udredning afregnes med den psykolog, der udfører den, og er ikke refusionsberettiget.

 

Første konsultation varer ca. 90 min. Efterfølgende konsultationer varer ca. 45 min. afhængigt af konsultationens formål.

 

Evt. erklæringer, samtaler med socialrådgiver, skole, PPR mv. takseres også efter gældende overenskomst samt egenbetaling.

Skift af sygesikringsgruppe i den offentlige sygesikring

Som borger i Danmark er I automatisk i den offentlige sygesikring. Her kan man vælge mellem to sygesikringsgrupper – langt de fleste danskere er i sygesikringsgruppe 1, hvor man har gratis adgang til praktiserende læge, speciallæge, behandling på sygehus samt tilskud til medicin mv.

 

I sygesikringsgruppe 2 kan man frit søge behandling hos speciallæger mv., men man skal i givet fald betale forskellen på disse speciallægers pris og den overenskomstmæssige pris, der opkræves i gruppe 1 (”egenbetaling”). Resten af beløbet kan man få refunderet af kommunen efter behandling og betaling. Er man i sygesikringsgruppe 2, er man ikke tilknyttet en fast praktiserende læge, men man kan få adgang til lægebehandling mod en mindre egenbetaling, som regel 300 kr.

 

Det vil sige, at hvis jeres barn/den unge skifter til sygesikringsgruppe 2, kan I få refunderet størstedelen af det beløb, I skal betale for konsultationer hos mig (= det beløb, der står på takstkortet) hos kommunen. Omvendt kan I forvente, at I skal betale en egenbetaling på 300 kr., hvis barnet får brug for at komme til læge eller speciallæge i den periode, barnet er i gruppe 2. Har barnet generelt meget brug for læge/speciallæge, skal I derfor overveje, om det kan betale sig at skifte gruppe.

Fakta om skift af sygesikringsgruppe

Det er kun barnet/den unge som skal skifte sygesikringsgruppe.
Resten af familien kan fortsætte i sygesikringsgruppe 1. Det gælder også, hvis behandlingsforløbet omfatter familieterapi.

 

Man skifter sygesikringsgruppe på borger.dk.
Det koster ca. 200 kr. Det kan tage op til 14 dage at skifte gruppe. Det er derfor vigtigt at få gjort dette 14 dage før første samtale i klinikken.

 

Efter 1 år kan man igen skifte tilbage til sygesikringsgruppe 1.

borger.dk kan I også læse mere om det at skifte sygesikringsgruppe.

 

Når barnet/den unge er i sygesikringsgruppe 2, betales priser svarende til takstkortet samt en egenbetaling på 300 kr.
Takstkortets priser er lavet efter overenskomst mellem Lægeforeningen og Den offentlige Sygesikring.

 

Beløbet fra takstkortet refunderes efterfølgende ved at familien kontakter barnets/den unges hjemkommune (borgerservice)

I sidste ende betaler gruppe 2-patienter således kun 300 kr. pr. gang, da resten refunderes.

 

 

Det er muligt at få refunderet op til 8 kontakter i forbindelse med udredning og op til 12 samtaler i forbindelse med behandling hos privatpraktiserende speciallæge, herunder psykiater. Der er i visse tilfælde mulighed for forlængelse, hvis der er behov for det.

 

Det kan være en god ide at tale med egen læge/faste praktiserende læge om skiftet så man sikrer sig, at egen læge stadig gerne vil se barnet/den unge i den periode, hvor man er i sygesikringsgruppe 2, og tager barnet/den unge tilbage efterfølgende. Det er normalvis ikke et problem, men det kan være fint lige at sikre sig.

 

Der skal forventes en egenbetaling på omkring 300 kr. ved kontakt til egen læge i perioden. Dette vil også være gældende for kontakt til vagtlæge eller privatpraktiserende speciallæger.

 

Det vil altid være gratis at modtage behandlinger på hospitaler.


Priseksempler

Egenbetaling

Sygesikringsgruppe 1

Egenbetaling

Sygesikringsgruppe 2 efter refusion

Førstegangssamtale

4000 kr

300 kr

Samtale i forbindelse med udredning og behandling

1400-2300 kr

300 kr

Telefonkonsultation

300 kr

100 kr

E-mail-konsultation

100 kr

100 kr

Børne- og ungdomspsykiater

Line Nordahl

Kontakt


Ønsker du at kontakte mig udenfor normal åbningstid, er du velkommen til at sende en mail her: