Betaling

- Læs om de forskellige muligheder

Klinikken er en privatklinik. Det betyder, at jeg ikke har overenskomst med den offentlige sygesikring, og at I derfor som udgangspunkt selv skal betale for forløbet.


Mine priser defineres af den offentlige overenskomst for børne- og ungdomspsykiatri, hvortil der lægges en egenbetaling på 400-1000 kr. pr. konsultation.
Se oversigt over taksterne her.

 

I har dog forskellige muligheder for at få udgifterne dækket helt eller delvist:

1.


Barnet/den unge skifter fra sygesikringsgruppe 1 til 2 i den offentlige sygesikring.


Dette betyder, at man får de fleste af udgifterne dækket. Læs mere om dette længere nede på siden.


2.


Familien betaler selv hele forløbet (evt. med tilskud fra Sygeforsikringen Danmark).


Det offentlige takstkort benyttes, og der tillægges en egenbetaling på 400 - 1000 kr. pr. konsultation. Sygeforsikringen Danmark yder tilskud ved denne ordning, hvis I er medlem der.

3.


Familien har en sundhedsforsikring.


Hvis I har en sundhedsforsikring, kan I tage kontakt til jeres forsikringsselskab for at høre om jeres muligheder for evt. betaling eller tilskud.

4.


Kommunen betaler i enkelte tilfælde.


Kontakt jeres sagsbehandler hos kommunen for at høre om jeres muligheder.

Betalingsbetingelser

Der betales efter hver samtale. Der betales ved bankoverførsel.

 

OBS: Ved afbud under 24 timer før aftalte tid eller ved udeblivelse betales et gebyr på 450 kr. Dette beløb er ikke refusionsberettiget.

OBS: Ved afbud under 24 timer før aftalte tid eller ved udeblivelse betales et gebyr på 450 kr.

Dette beløb er ikke refusionsberettiget.

OBS: Ved afbud under 24 timer før aftalte tid eller ved udeblivelse betales et gebyr på 450 kr.

Dette beløb er ikke refusionsberettiget.

Særlige betingelser

Speciallægeerklæringer takseres efter gældende takster fra Lægeforeningen og er ikke refusionsberettiget.

 

Psykologisk udredning afregnes med den psykolog, der udfører den, og er ikke refusionsberettiget.

 

Første konsultation varer 60-80 min. Efterfølgende konsultationer varer 30-50 min. afhængigt af konsultationens formål.

 

Evt. erklæringer, samtaler med socialrådgiver, skole, PPR mv. takseres også efter gældende overenskomst samt egenbetaling.

Skift af sygesikringsgruppe i den offentlige sygesikring

Som borger i Danmark er I automatisk i den offentlige sygesikring. Her kan man vælge mellem to sygesikringsgrupper – langt de fleste danskere er i sygesikringsgruppe 1, hvor man har gratis adgang til praktiserende læge, speciallæge, behandling på sygehus samt tilskud til medicin mv.

 

I sygesikringsgruppe 2 kan man frit søge behandling hos speciallæger mv., men man skal i givet fald betale forskellen på disse speciallægers pris og den overenskomstmæssige pris, der opkræves i gruppe 1 (”egenbetaling”). Resten af beløbet kan man få refunderet af kommunen efter behandling og betaling. Er man i sygesikringsgruppe 2, er man ikke tilknyttet en fast praktiserende læge, men man kan få adgang til lægebehandling mod en mindre egenbetaling, som regel 400 kr.

 

Det vil sige, at hvis jeres barn/den unge skifter til sygesikringsgruppe 2, kan I få refunderet størstedelen af det beløb, I skal betale for konsultationer hos mig (= det beløb, der står på takstkortet) hos kommunen. Omvendt kan I forvente, at I skal betale en egenbetaling på 400 kr., hvis barnet får brug for at komme til læge eller speciallæge i den periode, barnet er i gruppe 2. Har barnet generelt meget brug for læge/speciallæge, skal I derfor overveje, om det kan betale sig at skifte gruppe.

Fakta om skift af sygesikringsgruppe

Det er kun barnet/den unge som skal skifte sygesikringsgruppe.
Resten af familien kan fortsætte i sygesikringsgruppe 1. Det gælder også, hvis behandlingsforløbet omfatter familieterapi.

 

Man skifter sygesikringsgruppe på borger.dk.
Det koster ca. 200 kr. Det kan tage op til 14 dage at skifte gruppe. Det er derfor vigtigt at få gjort dette 14 dage før første samtale i klinikken.

 

Efter 1 år kan man igen skifte tilbage til sygesikringsgruppe 1.

borger.dk kan I også læse mere om det at skifte sygesikringsgruppe.

 

Når barnet/den unge er i sygesikringsgruppe 2, betales priser svarende til takstkortet samt en egenbetaling på 400-1500 kr.
Takstkortets priser er lavet efter overenskomst mellem Lægeforeningen og Den offentlige Sygesikring.

 

Beløbet fra takstkortet refunderes efterfølgende ved at familien kontakter barnets/den unges hjemkommune (borgerservice)

I sidste ende betaler gruppe 2-patienter således 400-1000 kr. pr. gang, da resten refunderes.

 

 

Det er muligt at få refunderet op til 8 kontakter i forbindelse med udredning og op til 12 samtaler i forbindelse med behandling hos privatpraktiserende speciallæge, herunder psykiater. Der er i visse tilfælde mulighed for forlængelse, hvis der er behov for det.

 

Det kan være en god ide at tale med egen læge/faste praktiserende læge om skiftet så man sikrer sig, at egen læge stadig gerne vil se barnet/den unge i den periode, hvor man er i sygesikringsgruppe 2, og tager barnet/den unge tilbage efterfølgende. Det er normalvis ikke et problem, men det kan være fint lige at sikre sig.

 

Der skal forventes en egenbetaling på omkring 400 kr. ved kontakt til egen læge i perioden. Dette vil også være gældende for kontakt til vagtlæge eller privatpraktiserende speciallæger.

 

Det vil altid være gratis at modtage behandlinger på hospitaler.


Priseksempler


Udredning for opmærksomhedsforstyrrelse, hvis der er lavet kognitiv test (WISC/WEIS):

Gruppe 1 (Familien betaler selv): ca 16.000 kr

Gruppe 2 (Udgift efter refusion): ca 5.000 kr

Forløbet indeholder: Førstegangssamtale, udviklingsbeskrivelse med forældre, fysisk undersøgelse af barnet, opmærksomhedstest, diagnostisk interview med barnet, opgørelse af spørgeskemaer, gennemlæsninger af materiale, tilbagemelding samt en kort skriftelig udtalelse på max 1 side. 


Lignende eksempel gør sig gældende for udredning af autismespektrumforstyrrelse.


Udredning samt 10 psykoterapeutiske samtaler ift. PTSD/traume, depression, angst eller OCD:

Gruppe 1 (Familien betaler selv): ca 35.000 kr

Gruppe 2 (Udgifter efter refusion): ca 7.500 kr

Forløbet indeholder: Førstegangssamtale, udviklingsbeskrivelse med forældre, fysisk undersøgelse af barnet/den unge, diagnostisk interview med barnet, opgørelse af spørgeskemaer, gennemlæsning af materiale, tilbagemelding samt en kort skriftelig udtalelse max 1 side samt 10 psykoterapeutiske samtaler.
Egenbetaling

Sygesikringsgruppe 1

Egenbetaling

Sygesikringsgruppe 2 efter refusion

Førstegangssamtale 60-80 min

5000 kr

1000 kr

Samtale i forbindelse med udredning 45 min

1500-3500 kr

400 kr

Telefonkonsultation

400 kr

200 kr

E-mail-konsultation

200 kr

100 kr

Psykoterapi 50 min.

2000 kr

400 kr

Medicinopstart 45 min

1700 kr

500 kr

Medicinkontrol 30 min

1500 kr

300 kr

Netværksmøde online 60 min

2600 kr

400 kr

Børne- og ungdomspsykiater

Line Nordahl

Kontakt


Ønsker du at kontakte mig, er du velkommen til at sende en mail her: